CTIVD: AIVD en MIVD verzuimen data te vernietigen

De geheime diensten AIVD en MIVD hebben nagelaten om grote hoeveelheden data te vernietigen.

Dit staat in de meest recente voortgangsrapportage over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend onder de naam sleepwet.

Bulkdatasets

De voortgangsrapportage is recentelijk gepubliceerd door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Belangrijk punt van kritiek in de rapportage is dat de bijvangst (gegevens van mensen die geen voorwerp van onderzoek zijn en dat ook nooit zullen worden) niet na 1,5 jaar worden vernietigd. Zowel de AIVD als MIVD gebruiken volgens de commissie kunstgrepen om de bewaartermijn te verlengen. In het beste geval worden deze datasets enigszins gereduceerd, maar komen deze gegevens elders terug in ‘nieuwe’ bulkdatasets.

Inbreuk op privacy

De gevolgde praktijk om data in ‘nieuwe’ sets onder te brengen, vindt de commissie een kunstgreep die strijdig is met de geest van de wet. De CTIVD beoordeelt het als een inbreuk op de privacy. Er is wel een verzachtende omstandigheid: de sleepwet is moeilijk uit te voeren. Toen de Wiv tot stand kwam is onvoldoende gelet op de implementatie ervan, aldus de commissie.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage IV over de implementatie van de Wiv 2017 van de CTIVD.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief