Security Awareness Quickscan

Security Awareness Quickscan

Met onze Security Awareness Quickscan krijgt u snel inzicht in de mate waarin security awareness bij de medewerkers in uw organisatie is ontwikkeld. Met deze quickscan is het ook mogelijk de effectiviteit van uw huidige awareness programma (tussentijds) te toetsen.

Resultaten naar aandachtsgebied

De Security Awareness Quickscan geeft u inzicht in het huidige niveau per kennisgebied:

  • Commitment
  • Cultuur
  • Communicatie
  • Coöperatie
  • Bewustzijn
  • Betrokkenheid
  • Belang
  • Beloning

De resulaten van de quickscan geven u inzicht op welke gebieden verbetering mogelijk is, zodat u gericht vervolgacties kunt organiseren.

Uitvoering

De Security Awareness Quickscan wordt uitgevoerd door middel van gestructureerde interviews met een representatieve groep medewerkers uit uw organisatie. Wij maken hierbij gebruik van onze gestandaardiseerde questionnaires. Samen met u bepalen wij welke groepen en medewerkers wij benaderen.

Vanaf € 1.750,-

Bel mij terug

Close