IT Security Quickscan

IT Security Quickscan

Wilt u op hoofdlijnen vaststellen wat de belangrijkste informatie- en continuïteits-risico’s zijn voor uw organisatie? Laat ons een fixed price IT Security Quickscan uitvoeren! Op basis van interviews en beschikbare documentatie inventariseren wij hoe uw informatiebeveiligingsbeleid en -systeem er voor staat. Naast inzicht in de actuele status doen wij ook aanbevelingen over mogelijke verbeteringen.

Inzicht in uw huidig IT Security niveau

De IT Security Quickscan geeft inzicht in het niveau van risicobeheersing van uw organisatie op de volgende onderdelen:

  • Bedrijfscontinuïteit
  • Relevante aanvalsvlakken
  • Organisatorische maatregelen
  • Technische maatregelen
  • Medewerker awareness
  • Wet- en regelgeving
  • Aanbevolen vervolgstappen

De IT Security Quickscan geeft u snel inzicht in de mate waarin uw onderneming in staat is het optreden van risico’s te voorkomen en beheersen. Dit is tevens de basis om verbeteringen door te voeren om risico’s voor uw onderneming, partners en klanten te verkleinen.

Vanaf € 9.820,-

Bel mij terug

Close