Informatiebeveiliging Nederland steunt strijd tegen kinderkanker

22 mrt 2013 Bedrijfsnieuws

Informatiebeveiliging Nederland draagt een steentje bij in de strijd tegen kinderkanker door sponsoring van de bouw van Het Prinses Máxima Centrum.

Momenteel geneest 75% van de kinderen met kanker. De stichting KiKa wil de stap zetten naar 95% en is een actie gestart om hier een concrete stap in te nemen. Dat kan met de bouw van Het Prinses Máxima Centrum, waarin zorg en onderzoek op één locatie worden geconcentreerd. Het Prinses Máxima Centrum wordt gevestigd bij het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en wordt naar verwachting binnen drie jaar geopend.

Per jaar krijgen in Nederland 500 tot 550 kinderen kanker. Het gaat om verschillende soorten kanker en de meeste vormen van kinderkanker komen maar tussen 5 en 25 keer per jaar voor. Nu vindt het onderzoek en de behandeling plaats door specialisten in zeven verschillende kinderoncologische centra. Ook worden de behandelingen steeds specialistischer. Door die versnipperde aanpak is het moeilijker om kennis en ervaring op te bouwen en specialisten op te leiden. Concentratie van zorg en onderzoek op één locatie voorkomt deze versnippering. En het verhoogt de kwaliteit van onderzoek en zorg.

KiKa vecht al 10 jaar om de genezing bij kinderen met kanker te verhogen. In die 10 jaar is de genezing met 5% gestegen (van 70% naar 75%). KiKa organiseert dit keer niet een actie voor onderzoek, maar voor de bouw van het centrum. Dat doet KiKa omdat binnen de jonge organisatie van het Prinses Máxima Centrum nog geen expertise op het gebied van marketing en fondsenwerving aanwezig is. Na deze actie gaat KiKa weer door met haar kernactiviteit; fondsenwerving voor onderzoek.


Om social media te kunnen gebruiken zijn cookies nodig, schakel deze in om de knoppen te activeren.

Tags: , , , ,

Close