Verkoop medische gegevens?

Volgens een artikel in het NRC handelsblad zouden Artsen en Apothekers in 2013 geld kunnen verdienen aan het doorgeven van medische gegevens voor het EPD (Elektronisch Patiëntendossier). Voor het vastleggen en doorgeven van deze gegevens zal wel altijd toestemming van de patiënt nodig zijn, maar voor de meeste patiënten zal hun gezondheid de hoogste prioriteit hebben en zal hij of zij dus snel tot toestemming overgaan zonder de volledige consequenties te kunnen overzien. Op dit moment worden er dus weer stevige discussies gevoerd tussen de voor- en tegenstanders. De voorstanders gebruiken daarbij altijd dezelfde argumenten nl. dat het mensenlevens zal gaan redden. In iedere noodsituatie kan een arts direct de meest recente gegevens van een patiënt inzien en daarbij een betere beslissing nemen.

De tegenstanders komen met meer argumenten waarom het niet verstandig is om mee te doen met dit nieuwe EPD (of LSP – Landelijk SchakelPunt zoals dat nu wordt genoemd). Naast de onduidelijkheid rond de beveiliging blijkt het helemaal niet helder te zijn hoe gegevens toegevoegd zullen worden, hoe je toestemming moet geven, welke toestemming geef je dan precies etc. Het is voor de burger in eerste instantie ook nog helemaal niet duidelijk hoe hij of zij inzage kan krijgen in zijn eigen gegevens en hoe daar controle op uitgeoefend kan worden.

Natuurlijk moet iedereen een eigen afweging maken als het gaat om het wel of niet laten registreren bij het EPD (of LSP), maar in deze fase van de strijd zou mijn advies zijn om eerst maar eens af te wachten hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. We weten allemaal dat digitale gegevens ontzettend kwetsbaar zijn. Eenmaal benaderbaar door de verkeerde personen kan een kopie worden gemaakt die waarschijnlijk nooit meer zal verdwijnen en wat kan daar allemaal mee gebeuren…

Lees ook de brief van juni j.l. van Minister Schippers.

 


Om social media te kunnen gebruiken zijn cookies nodig, schakel deze in om de knoppen te activeren.

Tags:

Close