Referenties

Referenties

Hieronder vindt u een selectie van onze ervaring. De referenties zijn vanwege vertrouwelijkheid geanonimiseerd.

Programma van Eisen SIEM oplossing

Het opstellen van een Programma van Eisen voor een volwaardige Security Information & Event Management Access Management (SIEM) oplossing van een Nederlandse bank. Naast het formuleren van eisen en deze af te stemmen op de risico’s en beleid van de organisatie, hebben wij een project brief voor de implementatie opgesteld. Doordat wij een roadmap voor SIEM voor deze organisatie hebben ontwikkeld, hebben wij ook geborgd dat de gekozen oplossing toekomstvast is.

Identity & Access Management

Het inrichten van een Identity & Access Management (IAM) oplossing voor alle bedrijfsapplicaties van een grote onderneming. Hierbij zijn voor het eerst processen ingericht ten behoeve van reconsiliatie en attestatie, waarna een ‘in control’ statement kon worden afgegeven door de externe auditor. Voor dit programma hebben wij namens de opdrachtgever het programma management en aansturing van het IT team verzorgd.

Single Sign-on voor 10 miljoen klanten

Het implementeren van single sign-on (SSO) functionaliteit voor de klanten van een grote Nederlandse telecom operator. Dit betreft de grootste implementatie van SSO op basis van Oracle software in de wereld.

Beveiligingsaudit en penetratietesten van websites

Voor een aantal partijen hebben wij de beveiliging van online applicaties, websites en portals onderzocht. Hierbij hebben wij kwestbaarheden geïdentificeerd en concrete aanbevelingen gedaan waarmee het beveiligingsniveau is verbeterd. Hierbij bekeken we zowel beveiliging als privacy aspecten. Eén van de partijen waarvoor wij dit hebben gedaan is een organisatie die een online platform voor werving en selectie biedt. Met behulp van dit plaform kunnen organisaties en kandidaten via profielen, video CV’s en communities kennismaken en een eerste selectie doen.

Programma Customer Data & Single Sign-On

Een organisatiebreed programma waarbij over alle divisies heen klantgegevens en -identiteiten betrouwbaar moeten worden gemaakt. Naast de operationele en campaigning benefits, was het doel de beweging richting een online bedrijf mogelijk te maken. Hiervoor is het noodzaakelijk dat klanten met één online identiteit gebruik kunnen maken van bestellen en self-service.

Migratie Klantsysteem voor Business Continuity

Wij hebben de regie gevoerd over een gecontroleerde migratie van het centrale klantsysteem van een grote onderneming, met minimale impact op operationele processen. Hierbij zijn onderdelen ten behoeve van business continuity ingericht, zoals een uitwijkplan, maatregelen voor toegangsbeveiliging en technische faciliteiten.

 

Close