10.000 privacyklachten binnengekomen bij AP

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit jaar van bijna 10.000 mensen een privacyklacht ontvangen. Het merendeel van de klachten heeft betrekking op zakelijke dienstverleners, IT-bedrijven en de overheid. Daarna volgen financiële instellingen en zorginstellingen.

Over zakelijke dienstverleners en de IT-sector is vooral geklaagd ten aanzien van de privacyrechten van mensen, waaronder het recht op inzage en het recht op verwijdering. De klachten over gemeenten en zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) hebben vooral betrekking op de manier waarop deze organisaties gegevens verwerken.

Recht op inzage en verwijdering

Onder het privacyrecht valt onder meer het recht op inzage en het recht op verwijdering. Burgers geven aan dat ze bijvoorbeeld geen inzage krijgen in hun gegevens wanneer ze daarom vragen. Tevens wordt het hun moeilijk gemaakt, wanneer zij willen dat hun persoonsgegevens verwijderd worden. Een van de drempels is het verzoek om eerst een kopie van een identiteitsbewijs te overhandigen, voordat hun gegevens verwijderd worden. In veel gevallen mag dit echter niet volgens de wet.

Onnodig veel gegevens

Andere klachten die veel zijn ingediend, zijn dat vaak om meer gegevens wordt gevraagd dan noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn het vragen om een BSN bij het aanmaken van een account bij een brillenwinkel of bij de aanmelding bij een rijschool. Ook zijn er veel klachten bij de AP binnengekomen over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden, zonder dat de mensen van wie deze gegevens zijn dit weten of willen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief