AIVD breekt in op internetfora

Volgens een artikel in het NRC breekt de Nederlandse inlichtingendienst AIVD in op servers van internetfora. Hiermee worden gegevens van alle gebruikers van die webfora verzameld. In veel gevallen zijn dat onbekende personen waar nog niet is vastgesteld of ze een bedreiging vormen of niet.

Speciale wetgeving
Deskundigen geven aan dat deze werkwijze van de AIVD in strijd is met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze nieuwe onthullingen komen wederom uit geheime documenten afkomstig van de inlichtingendienst NSA die gelekt zijn door Edward Snowden. In deze wet zijn speciale bevoegdheden geregeld voor de AIVD om staatsgevaarlijke personen of organisaties te infiltreren waaronder ook een bevoegdheid om in te breken op computers. De wet staat echter niet toe dat hele netwerken worden geïnfecteerd om daarmee de data van heel veel gebruikers in één keer weg te sluizen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft echter aan deze methode wel is toegestaan. De Wiv kan wel worden gebruikt wanneer er een vermoeden bestaat dat op specifieke webfora staatsgevaarlijke activiteiten plaatsvinden. De webfora worden onder andere gebruikt door jihadisten en andere radicale groepen waar de AIVD onderzoek naar doet.

Combineren van gegevens
Uit een specifiek verslag van de NSA komt naar voren dat de AIVD gegevens uit een database gebruikt om mogelijke doelwitten te kunnen identificeren. De NSA geeft aan dat de AIVD de data uit de webfora combineert met gegevens van andere sociale media. Een van de eisen uit de Wiv voor de inzet van de bijzondere bevoegdheden van de AIVD is het aanwezig zijn van voldoende identificerende kenmerken om een doelwit aan te wijzen. De toezichthouder CTIVD heeft eerder kritisch gepubliceerd over de MIVD die hier een te ruime interpretatie aan had gegeven. “Als alle bezoekers onder de zoekactie vallen, zonder dat je weet wat de identiteiten van de mensen zijn, ga je ongericht te werk”, aldus Constant Hijzen historicus aan de Universiteit Leiden. Hijzen promoveert op een onderzoek naar veiligheidsdiensten.

Reactie van AIVD: https://www.aivd.nl/actueel/@3034/reactie-nrc/

Aanmelden voor onze nieuwsbrief