AIVD heeft geen onbeperkt toegang tot informatie uit PRISM

Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken maakt de AIVD geen gebruik van PRISM (het Amerikaanse aftapprogramma). De uitspraak van minister Plasterk afgelopen vrijdag na de ministerraad is al volgt: “De AIVD en de MIVD hebben geen onbelemmerde toegang tot het internetverkeer en het mobiele telefoonverkeer, ook niet via buitenlandse inlichtingendiensten.”

In de samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten wordt altijd bekeken hoe inlichtingendienst democratisch is ingebed en of mensenrechten in het betreffende land worden gerespecteerd. Daarnaast is het wettelijk kader in het eigen land leidend, aldus Plasterk. Op Europees niveau is er de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd. In deze bevoegdheden is bijvoorbeeld vastgelegd wanneer inbreuk mag worden gemaakt op de grondwet en Europese verdragen.

Daarnaast is er een commissie (CTIVD) die er op toe ziet dat de inzet van de AIVD en de MIVD rechtmatig is. In een artikel in de Telegraaf wordt door een anonieme AIVD-agent wel gemeld dat de AIVD wel aftapt uit PRISM.

De minister benadrukt nog wel Nederland niet altijd weet hoe buitenlandse inlichtingendiensten weer aan hun informatie komen. Hij kan dus niet uitsluiten dat wanneer Nederland gegevens opvraagt bij andere landen, dat deze gegevens afkomstig zijn uit PRISM.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief