Amsterdamse Rekenkamer: Gemeente moet privacy beter beschermen

De gemeente Amsterdam dient bij het gebruik van algoritmes de privacy van inwoners beter te beschermen. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer gezegd op basis van eigen onderzoek.

Vooroordelen en discrimineren

Amsterdam gebruikt veel algoritmen. Onder andere bij het scannen van nummerborden voor parkeercontroles en het berekenen van de WOZ-waarde van woningen. “Het gebruik van algoritmen ligt gevoelig”, licht de Rekenkamer toe. “Algoritmen kunnen grote invloed hebben op burgers en bedrijven. Er is bijvoorbeeld een risico op de inbreuk van privacy van burgers. En als er vooroordelen in een algoritme zitten, kan het algoritme discrimineren.”

Beheerskader

Volgens de Rekenkamer voert de gemeente te weinig verplichte wettelijke controles uit om de privacy te beschermen. Ook zouden inwoners te weinig persoonlijk ge├»nformeerd worden over wat de gemeente met hun gegevens doet. Verder is er in het beheerskader van de gemeente geen aandacht voor gevallen waarbij persoonsgegevens die zijn verzameld voor het ene doel, worden gebruikt voor een ander doel. “Daarbij is het belangrijk dat er wordt getoetst of de twee doelen wel voldoende bij elkaar aansluiten (of het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel)”, aldus de Rekenkamer.

Klik hier voor het onderzoek van de Rekenkamer Amsterdam.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief