AP: curatoren verantwoordelijk voor naleving AVG bij faillissement

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft curatoren via een brief gewezen op de regels voor omgang met persoonsgegevens bij een faillissement.

De AP heeft dit recentelijk via haar website bekendgemaakt. De boedel bevat immers doorgaans ook persoonsgegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het betreft onder meer klant- en ledenbestanden en personeelsdossiers op analoge of digitale dragers. “Curatoren hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zij moeten zich daarbij aan de privacywet houden, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de autoriteit is het belangrijk dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de regels.

Verwerkingsverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke is de curator verantwoordelijk voor naleving van de AVG. Curatoren dienen onder meer te weten of ze persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming mogen verkopen. Ook moeten ze op de hoogte zijn van de regels voor de verkoop van computers en laptops die persoonsgegevens bevatten. Tevens zullen ze moeten weten of er bij contractoverneming persoonsgegevens overgedragen mogen worden.

Klik hier voor de brief van de AP aan de Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) met de uiteenzetting over de verwerking van persoonsgegevens door curatoren.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief