AP geeft gemeenteraadsleden tips over naleving AVG

Gemeenten verwerken veel persoonsgegevens van hun inwoners. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recentelijk twee documenten voor gemeenten beschikbaar gesteld. Hierin staat beschreven waar raadsleden op moeten letten, wanneer hun gemeente technologie inzet en deelneemt aan samenwerkingsverbanden.

Kritisch bevragen

“Door het gemeentebestuur kritisch te bevragen, komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners”, licht de privacytoezichthouder toe. Volgens de AP gebruiken gemeenten te vaak, te snel technologie die niet in overeenstemming met de privacywetgeving is ontworpen. Tevens vindt de autoriteit dat er onvoldoende wordt gekeken naar alternatieven die minder ingrijpend zijn voor de privacy.

Samenwerkingsverbanden

Ook het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden behoeft volgens de AP meer aandacht. “Gemeenten delen nog te vaak persoonsgegevens zonder te onderzoeken of ze dit ook mogen doen. Ten onrechte nemen gemeenten aan dat de vastgelegde afspraken in het samenwerkingsverband voldoende wettelijke basis bieden om persoonsgegevens te delen. Ook zijn verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen niet altijd duidelijk beschreven”, aldus de toezichthouder.

Klik hier voor de documenten met tips van de AP.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief