Apple kan iMessage-berichten lezen

Volgens de EFF scorecard voor instant messaging zijn iMessage-berichten niet te lezen door Apple. Via een omweg, de iCloud Back-up, kan Apple dit echter wel. Berichten worden in back-ups opgenomen en Apple is de eigenaar van de encryptiesleutels die hiervoor worden gebruikt…

Eind 2014 zei topman Tim Cook van Apple nog dat het bedrijf voor iMessage end-to-end-encryptie toepast. Daardoor zou het onmogelijk zijn om iMessage berichten aan opsporingsdiensten te geven: alleen de gebruiker zelf beschikt dan immers over de sleutel om de encryptie ongedaan te maken.

iCloud Backup
Als gebruikers iCloud Backup aanwenden, worden al hun back-ups op de iCloud servers bewaard. Apple kan bij deze data komen en deze ook inzien. Dat betekent dat overheidsinstanties Apple met een gerechtelijk bevel kunnen dwingen om deze informatie met hen te delen.

End-to-end-encryptie
Met iCloud Backup kunnen gebruikers data back-uppen naar Appleā€™s cloud- omgeving. Iedereen die een nieuwe iPhone, iPad of Mac configureert, kan kiezen om al dan niet hiervan gebruik te maken. Het is onmogelijk om back-ups die in iCloud worden bewaard end-to-end te versleutelen. Bij deze vorm van encryptie zijn alleen de ontvanger en verzender in staat de berichten in te zien.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief