Autoriteit Persoonsgegevens: 1.000 datalek-meldingen

Vanaf 1 januari 2016, de datum dat de meldplicht datalekken van kracht werd, zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 1.000 datalek-meldingen binnengekomen. Wilbert Tomesen van de AP heeft dit onlangs bekendgemaakt.

Veel meldingen hebben betrekking op niet geëncrypte laptops en smartphones die zijn gestolen of kwijtgeraakt, aldus Tomesen. Hij vindt het aantal meldingen meevallen en vraagt zich af of alle bedrijven en instellingen een datalek melden.

Strenger controleren
Dat is blijkbaar een retorische vraag want hij voegt er zelf aan toe: “Het lijkt erop van niet”. De Autoriteit Persoonsgegevens gaat dan ook strenger controleren of organisaties datelekken melden. Datalekken kunnen worden gemeld via het meldloket datalekken dat te vinden is op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vertrouwen
De meldplicht datalekken is door de overheid ingevoerd om de consequenties van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk te beperken. Voorts wil de overheid met deze meldplicht een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief