Bedrijven gebruiken vaker software om medewerkers te monitoren

Sinds meer mensen thuiswerken vanwege de coronamaatregelen, gebruiken werkgevers vaker monitoringsoftware om medewerkers in de gaten te houden.

Dat blijkt uit een enquête onder ruim duizend Nederlandse werknemers en tweehonderd managers uit het mkb. Getapp, een vergelijkingssite voor zakelijke software, voerde het onderzoek uit.

Webcam

Van de deelnemers aan het onderzoek zei bijna veertig procent dat ze door hun werkgever worden gemonitord. Monitoringsoftware kan bijhouden wanneer personeel in- en uitlogt. Ook toetsaanslagen kunnen worden geregistreerd, net zoals bezochte websites. Afhankelijk van de gebruikte monitorsoftware kunnen managers eveneens screenshots maken en zelfs opnames via de webcam.

AVG

FNV ontving meerdere meldingen van medewerkers die op deze manier worden geobserveerd, vertelt José Kager van FNV. Op zijn website laat de vakbond weten dat het bijhouden van productiviteitsscores van werknemers door de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verboden is.

Ook niet met toestemming

“Zelfs als jij schriftelijk toestemming geeft voor het monitoren van je computergebruik mag het niet. Omdat je als werknemer in een afhankelijkheidspositie zit ten opzichte van je werkgever. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat er dan van uit dat die toestemming niet vrijelijk is gegeven”, aldus de FNV.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief