Berichtenverkeer gemeenten deels onveilig

Ongeveer een derde van het gemeentelijke berichtenverkeer vindt nog niet via de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening (CORV) plaats, terwijl die juist zorgt voor veilige gegevensuitwisseling. Staatssecretaris Van Rijn heeft dit recentelijk aangegeven.

Het Cbp onderzoekt bij 41 gemeenten hoe zij gevoelige gegevens in het sociaal domein behandelen. Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ook laten weten dat het ministerie geen volledig zicht heeft op berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders.

CORV
Van Rijn: ‘De gemeenteraden, de Inspecties en het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) zien hierop toe vanuit hun verschillende verantwoordelijkheden.’ Alle gemeenten zijn aangesloten op CORV. Volgens Van Rijn gebruiken echter niet alle partijen het altijd: ‘Het gebruik neemt wel gestaag toe. Op dit moment vindt 65 procent van de gegevensuitwisseling plaats via CORV en er wordt hard aan gewerkt om dit percentage verder te verhogen.’

Normen

De gemeente, het Cbp en de inspecties houden toezicht op de naleving van de normen, volgens Van Rijn. ‘Het is aan deze partijen om te bepalen of in concrete gevallen aan de normen wordt voldaan. Wij weten dat op dit moment de Inspecties onderzoeken uitvoeren bij gemeenten en dat het Cbp de toegang onderzoekt van 41 gemeenten.’

Aanmelden voor onze nieuwsbrief