Bestuurder moet toestemming geven voor delen voertuigdata

Bestuurders dienen altijd aan derden toestemming te geven voordat die hun voertuiggegevens mogen gebruiken. Dat schrijft demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Persoonsgegevens

“Auto’s genereren, verzamelen en delen tegenwoordig grote hoeveelheden data. De verwachting is dat dertig tot veertig procent van het Nederlandse wagenpark in 2030 verbonden zal zijn met het internet. Voertuigen jonger dan vijf jaar zullen dan allemaal verbonden zijn”, aldus de minister. Privacytoezichthouders beschouwen voertuigdata veelal als persoonsgegevens waardoor de AVG en de e-privacyrichtlijn van toepassing zijn.

Sectorspecifieke regelgeving

De minister vindt echter dat er aanvullende sectorspecifieke regelgeving nodig is voor toegang tot, en delen van, voertuiggegevens. In Europees verband heeft Nederland het uitgangspunt dat de bestuurder zeggenschap heeft over zijn gegevens. Pas wanneer de bestuurder derde partijen toestemming verleent, mogen deze de voertuigdata gebruiken.

Risico’s op spionage

Harbers wijst er tevens op dat een groot deel van de voertuigen afkomstig is uit landen die een offensieve cyberstrategie hanteren. “Dat brengt risico’s zoals spionage met zich mee, waar Nederland in EU-verband extra aandacht voor vraagt. Privacy en security zijn daarom essentiële randvoorwaarden. Nederland zal zich dan ook inzetten om de impact van wetgeving en technologische ontwikkelingen uit voertuigproducerende landen op voertuigdata te onderzoeken.”

Klik hier voor de brief van de minister aan de Tweede Kamer.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief