Brexit-deal: overgangsperiode voor gegevensuitwisseling

Alle EU-lidstaten zijn inmiddels akkoord gegaan met het handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. Veel zaken voor de dienstensector moeten echter nog geregeld worden, waaronder de kwestie van databescherming.

Het wachten is op een formeel EU-besluit waarin staat dat de Britse dataregels ongeveer dezelfde zijn als die van de EU.

Ongehinderd

De EU heeft wel al ingestemd met een overgangsperiode, waardoor data voorlopig ongehinderd over de grens kan stromen. Deze overgangsperiode duurt vier maanden en kan daarna met twee maanden worden verlengd. Zolang het VK de databescherming niet wijzigt, mogen gegevens gedurende deze periode als vanouds worden uitgewisseld.

Bescherming

Bedrijven die gegevens opslaan in het VK, hopen dat de EU spoedig de Britse regels als gelijkwaardig erkent. Het akkoord benadrukt weliswaar het belang van een soepele uitwisseling van gegevens, maar wijst er ook op dat individuen het recht hebben op bescherming van persoonsgegevens en privacy. Hoge normen op dit gebied bevorderen het vertrouwen in de digitale economie en de ontwikkeling van de handel, aldus het akkoord.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief