Privacy en informatiebeveiliging

De uitdaging

De Eerste Kamer der Staten-Generaal is medewetgever en controleur van de regering.

De Eerste Kamer wil vanuit haar maatschappelijke rol en vanuit wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zorgvuldig omgaan met informatie en deze adequaat beschermen. Na een inventarisatie van de stand van zaken, zocht de Eerste Kamer een partner die de uitwerking en implementatie kon verzorgen.

De Eerste Kamer heeft onlangs de transitie naar Microsoft Office 365 afgerond. De bestaande richtlijnen voor informatiebeveiliging zouden zonder aanpassingen niet meer aansluiten bij de nieuwe situatie.

 

Onze oplossing

Wij ondersteunen de Eerste Kamer met het uitwerken van een volledig nieuw informatiebeveiligingsbeleid en een baseline informatiebeveiliging die aansluiten bij de nieuwe ICT-inrichting. Daarnaast adviseren wij over vraagstukken rond de inrichting en borging van informatiebeveiliging.

Ook vullen wij de rol van Functionaris Gegevensbescherming in voor de Eerste Kamer. Hierbij hebben wij beleid en richtlijnen, maatregelen en registraties voor gegevensbescherming uitgewerkt en begeleiden wij de implementatie hiervan.

Als onderdeel van onze aanpak hebben wij bewustwordingspresentaties verzorgd voor zowel gegevensbescherming als informatiebeveiliging.

Het resultaat

De Eerste Kamer beschikt nu over een actueel beleid en passende set maatregelen op het vlak van informatiebeveiliging dat aansluit bij het risicoprofiel.

De Eerste Kamer voldoet met de huidige implementatie aan de eisen van de AVG. Medewerkers hebben de juiste aandacht voor persoonsgegevens en handelen daar naar.

Zowel informatiebeveiliging als gegevensbescherming zijn geborgd binnen de Eerste Kamer en worden actief bestuurd.

Benieuwd naar hoe wij u kunnen ondersteunen? Onze experts staan voor u klaar Maak nu een afspraak