CTIVD: Kans op schending sleepwet groot

De kans is groot dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) overtreden.

Dat heeft als consequentie dat de privacy van burgers onnodig zal worden geschonden. Deze conclusie schrijft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een kritisch rapport dat gisteren is verschenen.

ICT-systemen

De Commissie vindt dat er nog te weinig aandacht is voor het verwijderen van niet-relevante gegevens, zodat er geen inbreuk op de privacy van mensen wordt gemaakt. “Omdat nieuwe ICT-systemen ontbreken die nodig zijn voor het geautomatiseerd verwijderen van niet-relevante data, is de kans bovendien groot dat zowel de AIVD als de MIVD bij de gegevensverwerking onrechtmatig zullen handelen.”

Sleepwet

Beide diensten moeten concrete stappen ondernemen, anders bestaat het risico dat ze te veel binnenhalen en daar te weinig van vernietigen, aldus CTIVD-voorzitter Harm Brouwers. De aanleiding voor het onderzoek is de veelvuldig geuite kritiek op de invoering van de Wiv. De wet is ook bekend onder de naam sleepwet, omdat onder deze wet op grote schaal mag worden afgetapt.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief