Datalek bij gemeenten Rotterdam en Oegstgeest

Van duizenden inwoners in Rotterdam en Oegstgeest waren de privé-gegevens een tijd lang openbaar. Deze gemeenten hebben dit onlangs bekendgemaakt.

In Rotterdam betrof het bezwaarschriften gemeentelijke belastingen in de periode 1996 tot 2004 van ongeveer 25.000 burgers. Er zijn adresgegevens en BSN-nummers gelekt. Dit kwam omdat een medewerker van de gemeente vertrouwelijke informatie aan een privécomputer had gekoppeld. De mensen in kwestie zijn via een brief geïnformeerd.

Openbaar
In Oegstgeest gaat het om de periode 2007 tot en met 2009. Van ruim 6.000 burgers zijn toen de naam, geboortedatum, adresgegevens, geslacht en BSN-nummer gelekt. Tevens zijn er van 1.500 burgers die vanuit Oegstgeest naar een andere gemeente zijn verhuisd, gegevens per ongeluk openbaar gemaakt.

Netwerkschijf
In deze gemeente werd het datalek veroorzaakt, doordat een ex-medewerker van een applicatieleverancier in die jaren confidentiële informatie op zijn laptop had bewaard. Na afloop van zijn werkzaamheden had hij deze informatie niet verwijderd. Omdat een netwerkschijf met internet was verbonden, was de informatie gedurende de eerste twee maanden van dit jaar online in te zien.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief