Diensten

Diensten

Onze dienstverlening is georganiseerd rond de onderstaande drie thema’s. Voor ieder van deze thema’s bieden wij concrete producten en end-to-end oplossingen.

Security Management

Informatiebeveiliging werkt alleen als het onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering. Geen stapels papieren, maar concrete maatregelen die financiële of reputatie-schade voorkomen. Concrete bedreigingen zijn diefstal van (klant)gegevens, vandalisme van uw website, en het hinderen van uw bedrijfsvoering. Wij minimaliseren deze risico’s voor uw organisatie door een degelijke risicoanalyse en het borgen van passende maatregelen.
Lees verder

Application Security

Web applicaties zijn een steeds belangrijker kanaal voor organisaties voor communicatie, verkoop en (self-)service. Helaas ligt de nadruk van de beveiliging meestal op technische maatregelen voor het netwerk, firewalls en versleuteling. Het grootste deel van de succesvolle aanvallen maakt echter gebruik van kwetsbaarheden in de applicatie zelf. Wij helpen uw organisatie door beveiliging in het gehele ontwikkeltraject te borgen.
Lees verder

Security Awareness

De menselijke factor is meestal de grootste security uitdaging voor uw organisatie. Uw medewerkers zijn gedreven en betrokken, maar hebben onvoldoende inzicht in de risico’s en de noodzaak voor informatiebeveiliging. Gele briefjes met wachtwoorden op een beeldscherm, het zelf plaatsen van slecht beveiligde WiFi routers en het ingaan op social engineering aanvallen zijn voorbeelden van kwetsbaarheden waar wij uw organisatie weerbaar voor maken.
Lees verder

Security Management

Informatiebeveiliging werkt alleen als het onderdeel is van de dagelijkse bedrijfsvoering. Geen stapels papieren, maar concrete maatregelen die financiële of reputatie-schade voorkomen. Concrete bedreigingen zijn diefstal van (klant)gegevens, vandalisme van uw website, en het hinderen van uw bedrijfsvoering. Wij minimaliseren deze risico’s voor uw organisatie door een degelijke risicoanalyse en het borgen van passende maatregelen.
Lees verder

Application Security

Web applicaties zijn een steeds belangrijker kanaal voor organisaties voor communicatie, verkoop en (self-)service. Helaas ligt de nadruk van de beveiliging meestal op technische maatregelen voor het netwerk, firewalls en versleuteling. Het grootste deel van de succesvolle aanvallen maakt echter gebruik van kwetsbaarheden in de applicatie zelf. Wij helpen uw organisatie door beveiliging in het gehele ontwikkeltraject te borgen.
Lees verder

Security Awareness

De menselijke factor is meestal de grootste security uitdaging voor uw organisatie. Uw medewerkers zijn gedreven en betrokken, maar hebben onvoldoende inzicht in de risico’s en de noodzaak voor informatiebeveiliging. Gele briefjes met wachtwoorden op een beeldscherm, het zelf plaatsen van slecht beveiligde WiFi routers en het ingaan op social engineering aanvallen zijn voorbeelden van kwetsbaarheden waar wij uw organisatie weerbaar voor maken.
Lees verder

Close