DUO overtrad AVG met trackingsoftware in e-mails

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft gebruikgemaakt van trackingsoftware in mails aan studenten. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is DUO hier voorlopig mee gestopt. De Volkskrant heeft dit vandaag gepubliceerd.

IP-adres

Met behulp van de trackingsoftware kan DUO zien wanneer een student een e-mail heeft geopend. De dienst ontvangt dan onder meer het IP-adres van de gebruiker. De dienst wil hiermee kunnen bewijzen dat berichten over wijzigingen in de persoonlijke situatie van een student zijn ontvangen en bekeken.

Herleidbaar persoonsgegeven

In de AVG staat beschreven welke gegevens organisaties mogen verzamelen en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. “Het gaat erom of de gegevens naar een persoon herleidbaar zijn,” zegt Sandra Loois van de AP. “Een IP-adres van iemand die een e-mail ontvangt, is zeker een herleidbaar persoonsgegeven.”

Buitenproportioneel

Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm stelt dat DUO de wet heeft overtreden. Een organisatie dient een gerechtvaardigd belang te hebben om persoonsgegevens te verwerken. Het toevoegen van een tracker aan alle mails die verzonden worden, vindt Alberdingk Thijm buitenproportioneel. Bovendien heeft de dienst de verplichting om studenten hierover te informeren, wat DUO heeft nagelaten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief