Eerste Kamer tegen inzage medische dossiers door verzekeraars

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft het wetsvoorstel ingetrokken waardoor zorgverzekeraars inzage in medische dossiers zouden kunnen krijgen. Het doel van de wet was om fraude te bestrijden.

Als het voorstel was aangenomen, zouden zorgverzekeraars voor inzage geen toestemming aan de patiënt hoeven te vragen.

Noodzakelijk en proportioneel

De Tweede Kamer had al ingestemd met het wetsvoorstel, maar de Eerste Kamer was tegen. Begin deze week liet Bruins de Tweede Kamer weten dat hij het wetsvoorstel intrekt. “Het lukt de minister namelijk maar niet om aan te tonen dat het zonder toestemming inzien van medische dossiers door zorgverzekeraars noodzakelijk en proportioneel is,” stelt Privacy Barometer, een particulier initiatief dat zich inzet voor privacy.

In procedure brengen

“Ik heb het volste vertrouwen in de realisatie en naleving van de gewenste aanpassingen door de zorgverzekeraars. Ik besef echter dat de zelfregulering vragen oproept over de afdwingbaarheid van de naleving. Een wettelijke borging vergroot die onmiskenbaar,” schrijft Bruins in zijn brief. Hij heeft aangekondigd het wetsvoorstel in een gewijzigde versie opnieuw voor te gaan leggen. “Het is dan ook het meest aangewezen de wettelijke borging in een nieuw wetsvoorstel neer te leggen. Ik zal daarom een nieuw, verbeterd wetsvoorstel met de door mij gewenste aanpassingen in procedure brengen. Daartoe gemachtigd door de Koning trek ik het voorstel van wet hierbij in,” aldus de minister.

De brief van de minister aan de Tweede Kamer is hier te lezen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief