Europees Hof: sites met likeknop verantwoordelijk voor datadeling met Facebook

Een website waar een likeknop van Facebook op staat, is verantwoordelijk voor het doorsturen van persoonsgegevens naar dit sociale netwerk. Dat heeft het Europees Hof van Justitie afgelopen maandag bepaald.

Het Hof boog zich over een zaak over het Duitse Fashion ID. Deze website heeft een likeknop van Facebook. Gebruikers kunnen via deze button ervoor kiezen om Fashion ID op te Facebook te volgen. Een andere functie van de likebutton is om Facebook te informeren welke internetgebruikers op een websitepagina zijn geweest. Hiermee worden onder meer profielen voor advertentiedoelen samengesteld. De aanklagers voerden aan dat dit gebeurt zonder dat gebruikers hiervoor om toestemming wordt gevraagd.

Informeren

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat in dit geval zowel Fashion ID als Facebook verantwoordelijk zijn voor het vergaren van de gegevens. De Duitse site zou zijn gebruikers daarom duidelijk moeten informeren dat gegevens met het sociale platform worden gedeeld. Het arrest van het Europees Hof wordt gedeeld met het Duitse gerechtshof, dat hierover een oordeel zal vellen. De Europese uitspraak kan echter consequenties hebben voor toekomstige zaken bij Europese rechtbanken.

Toestemming vragen

Het oordeel kan tevens consequenties hebben voor andere websites met likebuttons voor Facebook. Aangezien de knop onder gegevensverwerking valt, kan de uitspraak er voor zorgen dat websites explicieter toestemming moeten vragen om de likeknop te tonen. Volgens het Hof zijn websites slechts verantwoordelijk voor het doorsturen van persoonsgegevens naar Facebook. Heeft het sociale netwerk die gegevens eenmaal in handen heeft, dan is een website niet meer verantwoordelijk voor wat er vervolgens met deze gegevens gebeurt.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief