Grote providers willen naam zuiveren

Microsoft, Google, Apple, Facebook en andere internetbedrijven dreigen reputatieschade op te lopen als gevolg van de affaire met de National Security Agency en Edward Snowden.

De internetbedrijven hebben de regering Obama toestemming gevraagd om surveillance gegevens openbaar te mogen maken. Door deze openbaarmaking kunnen deze bedrijven duidelijk maken hoe en hoe vaak ze gegevens delen met de Amerikaanse overheid. Het ministerie van justitie heeft nog niet gereageerd op dit verzoek. David Drummond, de Chief Legal Officer van Google heeft in een open brief aan de FBI gevraagd om het spreekverbod rondom PRISM op te heffen zodat Google de misvattingen over de NSA verzoeken uit de wereld kan helpen.

De verzoeken van deze grote bedrijven vergroten de druk op de regering Obama om meer openbaarheid te geven over de aanpak die de NSA hanteert als het gaat om het aftappen van en opvragen van gegevens over individuele burgers.

Een groot deel van de reputatieschade die deze internetbedrijven oplopen heeft te maken met de wijze waarom de gegevens worden uitgewisseld. Er is vanuit verschillende bronnen gemeld dat de NSA ‘directe toegang’ zou hebben tot de systemen waar informatie van gebruikers is opgeslagen. Dit verhaal is ondertussen genuanceerd nadat de The Washington Post in een artikel heeft aangegeven dat alles altijd via verzoeken verloopt die via rechterlijke wegen worden goedgekeurd. Pas na deze goedkeuring wordt toegang gegeven tot de gegevens. Google meld tevens via wanneer ze aan een dergelijk verzoek moeten voldoen, ze toegang geven via een Secure FTP transfer. De Amerikaanse overheid is dus niet in staat om op eigen initiatief zelf de gegevens uit de systemen te halen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief