In 2018 nieuwe Europese richtlijnen voor digitale toegang bankgegevens

In 2018 treden er nieuwe Europese regels voor digitale toegang tot bankgegevens in werking. Vanaf dat moment kunnen klanten van banken aan andere organisaties toestemming geven om hun financiële gegevens bij hun bank in te zien. Betaalvereniging Nederland, die Nederlandse banken vertegenwoordigt, heeft dit bekendgemaakt.

Deze nieuwe regelgeving heet Revised Payment Services Directive of PSD2. Organisaties die na het van kracht worden van de nieuwe regels toegang willen hebben tot de financiële gegevens van bankklanten, zullen daarvoor eerst een vergunning moeten aanvragen bij een toezichthouder binnen de Europese Unie. Voor Nederland is dat De Nederlandsche Bank.

Toestemming
Betaalvereniging Nederland benadrukt dat partijen alleen toestemming krijgen tot financiële gegevens van een bankklant als de klant daar zelf expliciet mee akkoord gaat. Bovendien kan deze toestemming altijd weer worden ingetrokken. Ook dient de organisatie die van deze financiële gegevens gebruik wil maken, aangeven waarvoor zij deze gaat gebruiken. Het is niet toegestaan om de gegevens voor andere doeleinden aan te wenden.

Facebook

Door de nieuwe Europese regelgeving zou er meer concurrentie op de betaalmarkt komen. Het zou ook de innovatie van betaaldiensten stimuleren. De Britse Barclays bank denkt bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om mensen via Facebook hun banksaldo te laten checken.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief