Kabinet wil datavergaren door bedrijven beperken

Het kabinet heeft meerdere maatregelen aangekondigd om het vergaren van data door grote techbedrijven tegen te gaan. Tevens dienen burgers meer mogelijkheden te krijgen om hun privacy te beschermen.

De regering vindt dat grote techbedrijven op dit moment veel persoonsgegevens verzamelen om mensen te profileren.

Digitale profiel

“Om te voorkomen dat personen op basis van hun digitale profiel van producten en diensten worden uitgesloten of een hogere prijs betalen, wil het kabinet de regels hierover aanscherpen,” laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Zowel burgers als ondernemingen zouden niet altijd weten waar ze aan toe zijn op het gebied van privacy. Bovendien maken mensen niet altijd weloverwogen gebruik van technologie. Hierdoor bestaat het risico dat zij onbedoeld persoonlijke informatie over henzelf of over anderen delen, stelt het ministerie.

Autoriteit persoonsgegevens

Het kabinet gaat op drie zaken inzetten: vergroting van het privacybewustzijn, vergroting van het handelingsperspectief en versterking van de normering. Begin 2020 zal een grote publiekscampagne van start gaan om mensen bewuster te maken van privacyrisico’s. Tevens laat het kabinet een Privacywijzer ontwikkelen: dit wordt een webportaal dat mensen helpt bij het uitoefenen van hun AVG-rechten. De normen waarmee privacy wordt beschermd, dienen een adequaat niveau van bescherming te verschaffen. Om het toezicht op, en de handhaving van, privacy te versterken, zal de Autoriteit Persoonsgegevens over meer budget gaan beschikken.

Klik hier voor de brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief