Merendeel scholen gebruikt pseudoniem voor leerlingen

Het overgrote deel van scholen in het basis- en voorgezet onderwijs heeft een pseudoniem voor leerlingen aangevraagd. Op deze manier willen zij de privacy van kinderen beschermen bij het uitwisselen van gegevens.

Minister Slob van Onderwijs heeft dit de Tweede Kamer onlangs laten weten. In 2017 stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel om gegevens van leerlingen te pseudonimiseren. Doel van de wet is om de digitale uitwisseling van data door onderwijsinstellingen veiliger, betrouwbaarder en efficiƫnter te laten verlopen.

KetenID

Hierbij betreft het onder andere leer- en toetsresultaten die worden gedeeld tussen de school en de leverancier van digitale leermiddelen. Door de wet is het mogelijk om elke leerling een uniek pseudoniem te geven. Dit wordt aangemaakt op basis van het persoonsgebonden nummer. Deze schuilnaam is weer de basis voor een ander pseudoniem (ketenID) dat ingezet kan worden bij de digitale uitwisseling van gegevens tussen een onderwijsinstelling en een andere partij.

Digitaal lesmateriaal

In het primair onderwijs is volgens minister Slob voor 70 procent van de leerlingen inmiddels een pseudoniem aangevraagd. In het voorgezet onderwijs bedraagt dit percentage 92. Ook het mbo maakt er gebruik van. “Ik zie dat veel besturen en scholen hier voortvarend mee aan de slag zijn. Ik waardeer dat zij op deze manier werken aan een veiliger en betrouwbaarder toegang tot digitaal lesmateriaal,” aldus de minister.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief