MijnOverheid laat gedeelde persoonsgegevens zien

MijnOverheid toont voortaan met welke organisaties en overheidsinstanties persoonsgegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) worden uitgewisseld.

In de BRP wordt informatie over burgers opgeslagen, waaronder Burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, huwelijkse staat en adres. De gemeente waar iemand staat ingeschreven, is verantwoordelijk voor het beheer van deze gegevens.

Wet en Besluit BRP

Om hun taken uit te voeren, kunnen overheidsorganisaties gegevens uit de BRP krijgen. Hetzelfde geldt voor organisaties met een maatschappelijke functie waaronder pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Via het online portal van de overheid hebben burgers via hun eigen account de mogelijkheid overheidscommunicatie te ontvangen, persoonlijke gegevens in te zien en lopende zaken bij de overheid te bekijken. Sinds kort is nu ook zichtbaar welke BRP-gegevens met welke organisaties worden uitgewisseld. Dit delen van gegevens uit de BRP gebeurt zonder dat burgers hier toestemming voor dienen te geven. Dit is conform de Wet en het Besluit BRP.

Buiten de overheid

In de toekomst kunnen burgers ook aangeven via MijnOverheid met welke organisaties, buiten de overheid, gegevens uitgewisseld mogen worden. Dit kan echter alleen in die gevallen waar dit wettelijk is geoorloofd. “Het kabinet wil burgers meer regie geven over het gebruik van hun gegevens bij de overheid. Door beter inzicht te geven in welke gegevens gedeeld worden, gegevens eenvoudig aan te kunnen passen en in de toekomst waar mogelijk gegevens naar eigen wens te delen”, aldus Logius, de ICT-dienstverlener van de overheid.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief