Minder vertrouwen in security-infrastructuur

Iets minder dan de helft (45 procent) van alle organisaties in de wereld denkt dat de eigen beveiligingsmaatregelen op orde zijn. Dat is althans te lezen in het meest recente Annual Security Raport van Cisco, dat rapporteert over trends en problemen in cybersecurity.

Het aantal organisaties dat denkt dat de eigen security-infrastructuur actueel is, is met tien procent gezakt in vergelijking met het jaar daarvoor (2014).

Web-security
De overgrote meerderheid van de ondervraagden (92 procent) denkt dat investeerders en wetgevers willen dat bedrijven transparanter worden over hun cyberrisico’s en beveiligingsbeleid. Het aantal MKB-bedrijven dat web-security toepast, is gedaald in vergelijking met het voorafgaande jaar, en wel met tien procent.

Security-talent
Daarnaast constateert Cisco in het Annual Security Raport dat er te weinig wordt gedaan aan het tekort aan security-talent. Bedrijven besteden beveiligingsdiensten meestal uit. Een positieve ontwikkeling die in het rapport wordt genoemd, is de verkorting van de gemiddelde detectietijd van een cybercrime-incident: deze tijd is gedaald van 46 uur tot 17,5 uur.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief