Minstens 83 gemeenten voldoen niet aan AVG

Zeker 83 Nederlandse gemeenten voldoen niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywet is echter al twee jaar van kracht. Het televisieprogramma Argos maakte dit recentelijk bekend op basis van onderzoek onder 110 gemeenten.

Uit het onderzoek dat afgelopen najaar werd uitgevoerd, kwam naar voren dat 66 van de ondervraagde gemeenten niet voldoen aan één of twee meetbare eisen van de AVG. Bij zeventien gemeenten ging het om meer dan twee eisen, of om een interne toezichthouder met een dubbele pet.

Functionaris gegevensbescherming

Gemeenten zijn volgens deze privacywet verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een aantal van deze interne toezichthouders heeft tegenover het televisieprogramma verklaard dat zijn hun rol niet altijd goed kunnen uitoefenen. Een deel van hen wordt niet betrokken bij besluitvorming.

Tegenwerking

Tevens zijn er toezichthouders die, naar eigen zeggen, tegengewerkt worden. “Het zou zomaar kunnen dat iemand zegt: ‘Joh, knijp even een oogje dicht.’ Je moet als FG dan stevig in je schoenen staan en dat rapporteren richting de hoogst gevende”, aldus een anonieme functionaris in het televisieprogramma Argos.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief