Nederlandse gemeenten werken onvoldoende volgens AVG

Nederlandse gemeenten houden zich onvoldoende aan de privacywetgeving AVG, concludeert Bits of Freedom (BoF).

De burgerrechtenbeweging diende bij de tien grootste gemeenten een Wob-verzoek in. Daarin werd gevraagd om alle rapportages van de Functionarissen Gegevensbescherming en alle rapportages over de informatiebeveiliging.

Verwerkingsregisters

“Helaas blijkt het nog niet zo goed te gaan als we, inmiddels vier jaar verder, zouden mogen verwachten”, verklaart BoF-beleidsadviseur Nadia Benaissa. Verwerkingsregisters zijn niet compleet en actueel. Hierdoor zijn gemeenten onvoldoende op de hoogte over welke gegevens ze verwerken, met welk doel, of die verwerking rechtmatig en veilig is en met wie er wordt samengewerkt. “Zonder goed overzicht kunnen gemeenten niet goed inschatten wat mogelijke risico‚Äôs zijn voor burgers”, verklaart Benaissa.

AVG-rechten

Tevens blijkt dat burgers die een beroep doen op hun AVG-rechten, vaak lang moeten wachten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verzoeken van burgers om inzage in de gegevens die de gemeente van hen verwerkt. Processen zijn niet overal op orde; wettelijke termijnen worden overschreden. “De AVG moest er juist voor zorgen dat burgers meer controle en zeggenschap kregen over hun persoonsgegevens. Maar deze rechten worden niet door elke gemeente serieus genomen”, aldus Benaissa.

Klik hier voor het onderzoek van BoF.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief