Nederlandse internetgebruikers voelen zich veilig én onveilig

Het aantal Nederlanders dat elke dag online is, is gestegen van 81 procent in 2015 naar 88 procent in 2019. Daarvan voelt 68 procent zich veilig tijdens het gebruik van internet.

Dat geldt echter niet voor alle online-activiteiten. Ongeveer 60 procent van de internetgebruikers zegt sommige activiteiten te vermijden, waaronder het gebruik van openbare wifi-netwerken of het verstrekken van persoonlijke informatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit recentelijk bekendgemaakt.

Phishing

Burgers zien vanwege veiligheidsrisico’s ook weleens af van het downloaden van software, het aanschaffen van goederen of communicatie met de overheid. Iets meer dan een derde (35 procent) geeft aan ooit een phishingmail ontvangen te hebben. Tien procent zegt weleens naar een malafide website doorgestuurd te zijn, waarop persoonlijke informatie gevraagd werd. Van drie procent van de internetgebruikers is het socialmedia- of e-mailaccount ooit door een hacker overgenomen. Fraude met een creditcard of betaalkaart heeft bij twee procent plaatsgevonden. Identiteitsfraude overkwam slechts één procent.

Frequentie, opleiding en leeftijd

Mensen die minder vaak online zijn, gaven het minst vaak aan veiligheidsproblemen te ondervinden op internet. Ook digitale vaardigheid blijkt een factor te zijn: burgers die minder digitaalvaardig zijn, maakten minder melding van incidenten: 23 procent versus 50 procent. Ook jongeren tussen 12 en 25 jaar en ouderen van 65 jaar of ouder gaven aan minder veiligheidsincidenten mee te maken op internet.

Klik hier voor het bericht van het CBS over dit onderzoek.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief