Openbaar Ministerie blijft ethische hackers als verdachten behandelen

Het Openbaar Ministerie (OM) zal ethische hackers blijven behandelen als verdachten, ondanks het ‘responsible disclosure’ beleid van de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten. Wel zal het OM afzien van vervolging als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Hoofd van het OM Herman Bolhaar heeft op 18 maart 2013 een brief ‘hoe te handelen bij ethische hackers’ aan de hoofden van de verschillende parketten gestuurd, zo meldt nu.nl. Hij reageert hiermee op de richtlijn van Opstelten over de omgang met ethische hackers. Bolhaar stelt dat als een hacker zich aan de richtlijn van Opstelten houdt, hij nog altijd riskeert dat het OM hem als verdachte aanmerkt. In dat geval zal de politie in opdracht van het OM een strafrechtelijk onderzoek starten.

Volgens het OM is het Responsible Disclosure-beleid van Opstelten niet uniform omdat bedrijven zelf aangeven of ze dit ondersteunen. Ook gaat het beleid niet in op de vraag hoe informatie over zwakheden is verkregen. Wel geeft het OM aan dat tijdens het strafrechtelijk onderzoek kan blijken dat het aantonen van het lek belangrijker was dan het misdrijf. Ook erkent het OM het belang van het melden van lekken om misbruik te voorkomen.

Om vervolging door het Openbaar Ministerie te voorkomen moet aan drie voorwaarden worden voldaan: de misstand moet niet op een andere manier aan te tonen zijn, het gekozen middel om te hacken moet in verhouding tot het doel staan en er moet een ‘zwaarwegend algemeen belang’ zijn. Als hier niet aan voldaan wordt,zal de hacker zich voor de strafrechter moeten verantwoorden.

Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug werkt aan een wetsvoorstel om klokkenluiders actief bescherming te bieden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief