Opnieuw twijfels en vragen omtrent het LSP/EPD

Vandaag was opnieuw het Landelijk SchakelPunt (of Elektronisch Patiënten Dossier) in het nieuws. De huisartsen vereniging VPH (Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen) heeft nogmaals de bezwaren van de invoering van dit LSP op een rij gezet. Het gaat volgens de VPH om flink aantal fundamentele zaken. De meest in het oog springende zaken zijn de bescherming van de privacy, het autorisatie mechanisme en de manier waarop de opt-in regeling is uitgewerkt.

Bij een opt-in regeling waarbij toestemming wordt gevraagd dient er voldoende informatie te worden aangeleverd zodat iemand een goede afweging kan maken. Hier speelt de ‘machtsverhouding’ tussen arts en patiënt natuurlijk een belangrijke rol. Wanneer een patiënt wordt gevraagd door een huisarts voor toestemming dan zullen veel patiënten hier toch snel mee akkoord gaan en niet doorvragen naar de achterliggende redenen en mogelijke risico’s. Ook het opgeven via bijvoorbeeld een website lijkt niet voldoende waarborgen te geven voor een ‘generieke opt-in’ zoals die door de wetgever is bedoeld.

Daarnaast zijn er nog de enorm hoge kosten die worden gemaakt voor de invoering van die LSP. Het gaat hierbij om honderden miljoenen waarbij nog steeds vraag is of het veilig genoeg is, Het VPH heeft zijn twijfels over het aantal patiënten dat uiteindelijk geregistreerd zal worden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief