Over twee jaar vingerafdruk op EU-identiteitskaart

Identiteitskaarten moeten binnen ruim twee jaar een uniform, creditcardformaat hebben. Behalve een foto zullen ze ook van twee vingerafdrukken voorzien moeten zijn. De afdrukken dienen digitaal op een contactloze chip op de kaart te worden opgeslagen.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben hier onlangs een voorlopig akkoord over gesloten. De Europese Commissie wil met deze maatregel identiteitsfraude tegengaan.

Europese databeschermingsautoriteit

De Europese databeschermingsautoriteit (EDPS) heeft echter kritiek op de maatregel. Zij vindt dat er onvoldoende rechtvaardiging is om twee soorten biometrische gegevens te verwerken en op te slaan. De autoriteit voegt daaraan toe dat het voorstel van de Europese Commissie een vergaande impact zal hebben op de 370 miljoen EU-burgers.

Lidstaten en Europees Parlement

De nieuwe identiteitskaarten zullen een geldigheid hebben van minimaal 5 en maximaal 10 jaar. Identiteitskaarten die al zijn uitgegeven, zullen nog maximaal 10 jaar geldig zijn, wanneer de nieuwe regels ingaan. De lidstaten en het Europees Parlement dienen nog in te stemmen met het voorlopig akkoord.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief