Persoonsgegevens niet als eigendom te beschouwen

Het concept van eigendom is niet toepasbaar op persoonsgegevens van burgers en consumenten. Een panel van juridische experts heeft hier onderzoek naar gedaan op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Privaatrechtelijke borging

“De uitkomst daarvan is kort samengevat, dat persoonsgegevens van een burger of consument niet als eigendom zijn te beschouwen. Een privaatrechtelijke borging van zeggenschap over persoonsgegevens levert de burger niet meer houvast op, dan de AVG en het publiekrecht of consumentenbeschermingsrecht kunnen bieden”, schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer.

Overdracht

Het panel wijst erop dat goederen aan een ander zijn over te dragen, maar de zeggenschap over persoonsgegevens niet. “Het is ondenkbaar en onwenselijk dat een betrokkene de zeggenschap over zijn persoonsgegevens aan een ander kan overdragen en vervolgens dus niets meer te zeggen zou hebben over zijn of haar gegevens”.

Context

Tevens benadrukken de experts dat de vraag wanneer iets een persoonsgegeven is, afhankelijk is van de context en de betekenis die aan een gegeven wordt toegekend. Gegevens die aanvankelijk geen persoonsgegevens zijn, kunnen dit later alsnog worden, en andersom.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief