Rechtbank Breda raakte USB-sticks kwijt via post

De rechtbank in Breda had eind 2016 te maken met een datalek. In de gewone post zijn twee niet goed beveiligde USB-sticks zoekgeraakt. De sticks bevatten vertrouwelijke gegevens van burgers. President Marieke Koek van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft dit gezegd.

Op de USB-sticks staan procesdossiers van burgers die een conflict hebben met de Belastingdienst. In een excuusbrief stelt de rechtbank dat niet bekend is of deze informatie in verkeerde handen is gevallen.

Onvoldoende beveiligd
“Dit had niet zo moeten gebeuren. Iedereen die gegevens aan de rechtbank overdraagt, moet erop kunnen vertrouwen dat daar heel zorgvuldig mee wordt omgegaan,” verontschuldigt rechtbankpresident Koek zich. De rechtbank heeft de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd over de zaak. Volgens de autoriteit waren de sticks onvoldoende beveiligd naar de huidige maatstaven. De enige beveiliging was een wachtwoord.

Interdepartementale Post- en Koeriersdienst
De protocollen op de rechtbank zijn volgens Koek inmiddels gewijzigd zodat “zoiets niet meer kan gebeuren”. Het is medewerkers alleen nog toegestaan om vertrouwelijke informatie te verzenden volgens methodes die zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet betekent dat: via extra beveiligde (versleutelde) gegevensdragers en via de Interdepartementale Post- en Koeriersdienst. Alleen als het echt nodig is, mag vertrouwelijke informatie via Post.nl verzonden worden.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief