Rechtszaak tegen Google wegens overtreden privacywetgeving

De Consumentenbond heeft Google voor de rechter gedaagd vanwege het overtreden van de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Afgelopen 23 mei kondigde de bond deze actie aan samen met de Stichting Bescherming Privacybelangen.

Zeer gevoelige persoonsgegevens

“De techreus verzamelt via zijn diensten en producten op immense schaal het online gedrag en de locatiegegevens van gebruikers. Zonder daarover genoeg informatie te geven of toestemming te hebben verkregen. Vervolgens deelt Google die gegevens, waaronder zeer gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid, etniciteit en politieke voorkeur, via zijn online advertentieplatform met honderden partijen,” luidt de stelling van beide organisaties.

Third party cookies

“Ook met gebruik van third party cookies – die onzichtbaar zijn – blijft Google gegevens verzamelen via websites en apps van anderen, zelfs wanneer iemand zijn producten of diensten niet gebruikt. Dit stelt Google in staat vrijwel het gehele internetgedrag van zijn gebruikers te monitoren. Daarnaast verzamelt Google voortdurend de fysieke locaties van gebruikers, ook wanneer zij hun apparaten niet actief gebruiken en denken ‘offline’ te zijn, ” aldus Ada van der Veer, voorzitter Stichting Bescherming Privacybelangen.

Buitenlandse overheden

Met de verzamelde data maakt Google profielen die het bedrijf zonder toestemming met andere partijen deelt, benadrukken de stichting en de bond. Teven wijzen ze erop dat Google gegevens doorgeeft aan landen buiten Europa. Hierdoor lopen Nederlandse gebruikers het risico om door buitenlandse overheden gesurveilleerd te worden.

Klik hier voor het bericht van de Consumentenbond.

Klik hier voor het bericht van de Stichting Bescherming Privacybelangen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief