Regering tegen betaling losgeld Universiteit Maastricht

Het kabinet was tegenstander van het voldoen van losgeld door de Universiteit Maastricht aan cybercriminelen. De universiteit was hiertoe overgegaan, nadat bestanden waren versleuteld door een ransomware-aanval.

Minister van Engelshoven van Onderwijs heeft dit onlangs laten weten naar aanleiding van Kamervragen.

Verkoop van deelneming

De minister heeft de Kamer geantwoord dat zij door de universiteit hiervan op de hoogte is gebracht, zowel over de betaling van het losgeld als de hoogte ervan. “Voordat de Universiteit Maastricht hiertoe over is gegaan, heb ik de universiteit kenbaar gemaakt dat de regering van mening is dat er geen geld naar criminelen toe moet vloeien. Het is de eigen afweging van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht geweest om het losgeld te betalen. De universiteit heeft mij te kennen gegeven dat de betaling van het losgeld, inclusief alle overige kosten die samenhangen met de ransomware-aanval, bekostigd zijn uit de verkoop van een deelneming van de holding Universiteit Maastricht”, aldus de minister.

Security-awareness

Minister Van Engelshoven werd tevens gevraagd hoe zij dergelijke cyberaanvallen in de toekomst denkt te kunnen voorkomen. De minister antwoordde dat in het mbo en hoger onderwijs aanvullende maatregelen genomen zullen worden om de cyberveiligheid te verbeteren. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de geleerde lessen van de ransomware-aanval. Ook zal er gekeken worden naar de toetsing van digitale veiligheid in het onderwijs, de monitoring en scanfunctie, en het vergroten van security-awareness.

 

Aanmelden voor onze nieuwsbrief