Regering wil meer inzicht in invloed digitale platformen

De landen van de G20 willen meer inzicht verkrijgen in de invloed die digitale platformen hebben op burgers en bedrijven. Daarbij gaat het om aspecten als eigendom en het delen van data.

Een kleine groep diensten en platformen die internationaal actief is, heeft op dit moment een grote invloed op de digitale economie. Dit onderwerp kwam ter sprake op de G20-top in het Argentijnse Salta.

Gastdeelnemer

Nederland is wereldwijd de zeventiende economie. Doorgaans wordt het in de G20 vertegenwoordigd door de Europese Unie. Op uitnodiging van de huidige G20-voorzitter, Argentinië, is Nederland als gastdeelnemer toegevoegd aan alle bijeenkomsten. De gemaakte afspraken tijdens de G20-top sluiten volgens de Nederlandse regering aan op de nationale strategie Nederland Digitaal. Onderdeel van deze strategie is het streven om data tussen bedrijven en sectoren verantwoordelijk en open te delen.

Eigendom van data

“Het succes van Nederlandse ondernemers wordt in toenemende mate beïnvloed door een relatief kleine internationale groep aanbieders van digitale diensten, data en platforms. De impact daarvan op de economie, op consumenten en vraagstukken over het eigendom en delen van data, zijn nog niet voldoende in kaart gebracht. Het is belangrijk dat de G20-landen, ondanks soms grote verschillen van inzicht tussen de VS, China en de EU over digitalisering, dit nu gaan doen,” aldus staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief