Datalek Brazilië: 243 miljoen patiëntendossiers gecompromitteerd

archive