Kwetsbaarheid in KPN-modems maakte aanpassen DNS mogelijk

archive