Minister Veiligheid en Justitie: Toegang tot geëncrypte data noodzakelijk

archive