Persoonsgegevens niet als eigendom te beschouwen

archive