Slimme meter maakt massasurveillance mogelijk

archive