Autoriteit Persoonsgegevens adviseert privacyfunctionarissen

archive