QR-code in iOS 11 kan naar malafide websites verwijzen

archive