Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 1 januari 2018 in werking

archive